Giá ưu đãiGiá tốt nhất thị trường
24-60 tháng bảo hànhBảo trì vĩnh viễn
Miễn phí vận chuyểnKhu vực nội thành
Thanh toán an toànThỏa thuận rõ ràng
tay nắm cửa đi icon
Tay nắm cửa
tay cửa lùa london 260mm lắp ngoài trời (bạc) cmech e010101-01
Tay kéo
thân khóa
Thân khóa
lõi khóa icon
Khóa cửa
bản lề icon
Bản lề
tay nâng
Tay nâng
tay đẩy hơi
Tay đẩy hơi
bánh xe icon
Bánh xe
Sản phẩm bán chạy
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (bạc) cmech g010008-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
245.604 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa lùa metro đa điểm (bạc) cmech e010036-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
344.379 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 1
Thêm vào so sánh
tay cửa sổ new york sâm panh cmech a010107-02
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 1
Thêm vào so sánh
293.204 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 1
Thêm vào so sánh
tay cửa sổ new york (bạc) cmech a010107-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 1
Thêm vào so sánh
293.204 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa sổ new york (vàng) cmech a010107-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
293.204 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa sổ new york (đồng đỏ) cmech a010107-13
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
293.204 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa sổ new york (đồng) cmech a010107-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
293.204 
Tay nắm cửa
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa đi dẹt (đen) cmech g010005-10
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
293.204 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa đi dẹt (vàng) cmech g010005-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
502.136 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay cửa đi dẹt (đồng) cmech g010005-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
502.136 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (bạc) cmech g010008-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
245.604 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (sâm panh) cmech g010008-02
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
245.604 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (đen) cmech g010008-10
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
196.037 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (vàng) cmech g010008-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
245.604 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
tay gạt dẹt 42mm (đồng) cmech g010008-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
245.604 
Khóa cửa
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa cụt 1 đầu chìa r40x10mm cmech f130412
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
168.340 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa cụt 1 núm vặn r45x10mm cmech f130110
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
190.950 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa cụt 1 núm vặn r30x10mm cmech f130113
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
169.860 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa 2 đầu chìa r45mmx35mm cmech f130405
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
236.740 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khoá 2 đầu chìa r30x30mm cmech f130408
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
236.431 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa cụt 1 đầu chìa r35x10mm cmech f130411
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
165.965 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa cụt 1 núm vặn r35x10mm cmech f130102
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
174.230 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
lõi khóa 1 đầu chìa r30x30mm cmech f130105
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
217.645 
Bản lề
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề không điều chỉnh (đồng) cmech g040003-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
391.783 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề điều chỉnh (đồng) cmech g040001-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
403.811 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề liền tay kéo (bạc) cmech g040002-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
569.293 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề liền tay kéo (sâm panh) cmech g040002-02
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
569.293 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề liền tay kéo (đen) cmech g040002-10
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
500.132 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề liền tay kéo (vàng) cmech g040002-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
569.293 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề liền tay kéo (đồng) cmech g040002-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
569.293 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bản lề không điều chỉnh (bạc) cmech g040003-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
391.783 
Bánh xe
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe trên dẫn hướng (sâm panh) cmech g050002-02
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
977.663 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe trên dẫn hướng (đen) cmech g050002-10
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
899.093 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe trên dẫn hướng (vàng) cmech g050002-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
977.663 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe trên dẫn hướng (đồng) cmech g050002-12
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
977.663 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe dưới chịu lực (bạc) cmech g050001-01
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
1.774.518 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe dưới chịu lực (sâm panh) cmech g050001-02
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
1.774.518 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe dưới chịu lực (đen) cmech g050001-10
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
1.760.453 
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
bánh xe dưới chịu lực (vàng) cmech g050001-11
Đã thêm vào wishlistĐã xóa khỏi wishlist 0
Thêm vào so sánh
1.774.518 
Top thương hiệu phụ kiện cửa
đối tác cmech
đối tác sobinco
đối tác roto
đối tác hafele
đối tác bosch
siegenia
Chúng tôi có gì?

Solidbo mang lại giá trị gì cho khách hàng?

Sản phẩm chất lượng

Các sản phẩm của Solidbo đều là hàng cao cấp được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà sản xuất phụ kiện hàng đầu Âu – Mỹ – Nhật như Cmech, Sobinco…Đồng thời, các sản phẩm đều được kiểm tra 3 bước trước khi xuất kho để đảm bảo sản phẩm tới tay khách hàng luôn là sản phẩm tốt nhất, bền đẹp nhất

Trải nghiệm mua hàng tốt hơn

Bạn sẽ luôn hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Quy trình bán của Solidbo được xây dựng bởi các chuyên gia tư vấn trình độ cao và được vận hành bởi đổi ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng tận hiến vì khách hàng

Nhân sự cao cấp và chuyên nghiệp

Tại Solidbo, sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi giai đoạn làm việc, từ tư vấn đến hoàn thiện dự án. Đội ngũ nhân sự cao cấp của Solidbo luôn tận tình hỗ trợ, theo dõi chặt chẽ và nhanh chóng giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà khách hàng gặp phải.

Chính sách hậu mãi

Các sản phẩm của chúng tôi luôn được bảo hành từ 24 đến 60 tháng và bảo trì vĩnh viễn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ linh động cho bất kỳ nhu cầu phát sinh của Quý khách hàng

Blog

Inox 304 là gì? Cách kiểm tra inox 304 đạt chuẩn

Phong cách thiết kế Vintage đậm chất hoài cổ

Phong cách thiết kế Gothic: Vẻ đẹp mê hoặc và huyền bí

Phong cách thiết kế cổ điển sang trọng

Phong cách thiết kế tân cổ điển: Vẻ đẹp vượt thời gian

Phong cách kiến trúc Roma Châu Âu thời Trung Đại

TƯ VẤN

  Solidbo
  Chứng nhận bởi:
  dmca website
  Liên hệ
  Mạng xã hội:

  © Solidbo 2023. Điều khoản | Bảo mật

  Solidbo
  Logo
  So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
  So sánh
  0
  Giỏ hàng